Justitieombudsmannen riktar kritik mot Polismyndigheten och en polisman för att en person togs i förvar och ett avlägsnandebeslut verkställdes trots att Polismyndigheten inte var behörig. JO riktar även kritik mot Migrationsverket för att personen placerades i häkte.

Migrationsverket beslutade i december 2015 att överföra en person till Tyskland i enlighet med Dublinförordningen. Verket hade inte lämnat över verkställigheten av beslutet, och Polismyndigheten var inte behörig att fatta beslut om förvar och verkställighet. Trots detta beslutade en polis om förvar och tog över verkställigheten, skriver JO i sitt beslut.

JO riktar allvarlig kritik mot polismannen och Polismyndigheten för det inträffade.

Justitieombudsmannen Cecilia Rehnfors riktar även kritik mot Migrationsverket för att myndigheten efter begäran av Polismyndigheten beslutade att den förvarstagne skulle placeras i häkte trots att Polismyndigheten inte varit behörig att fatta förvarsbeslutet.

Läs beslutet här