Madrid Bar Association och Paris Bar Association arrangerar den 13–14 november 2017 en European Campus-konferens med fokus på advokatens roll som en tillgång för både mänskliga rättigheter och internationell ekonomi.

Ledamöter i Sveriges advokatsamfund är inbjudna att delta i konferensen.

Läs mer om konferensen och dess program här