Familjerättskollegiet har möte torsdagen den 23 november kl. 18.30 på restaurang Piperska muren i Stockholm.

Kvällens gästtalare är professor Michael Hellner vid Stockholms universitet.

Ämnet för kvällen är Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer.

Bindande anmälan görs genom inbetalning av 500 kr till Therese Ströms konto i Handelsbanken (6103) 709 347 308.

Senaste inbetalningsdag är den 16 november 2017.

Märk gärna betalningen med namn på deltagare och byrå.

Vid eventuella frågor – kontakta Birgitta Hållenius.

Varmt välkomna hälsar programrådet genom Birgitta Hållenius!