Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg intervjuades i Studio Ett Kväll igår den 14 november angående att fler än 4000 kvinnliga jurister i ett gemensamt upprop i Svenska Dagbladet stödjer de kvinnor som vittnar om en tystnadskultur och sexuella trakasserier på jobbet.
– Jag tror att uppropet kan leda till att tysthetskulturen både hos organisationer och företag och bland kvinnor upphör, att man vågar redovisa det man har utsatts för. Det är en förutsättning för att kunna gör någonting åt det, säger Anne Ramberg.

Ramberg intervjuades även i P1 Morgon i Sverige Radio idag den 15 november angående uppropet.
– Vi kommer titta närmare på den här frågan och vi tar den på stort allvar. Det är hos advokatbyråerna och advokaterna som ansvaret ligger. Det är omöjligt för mig eller någon i styrelsen att utöva kontroll. Vi kan däremot bidra som goda förebilder och ta upp de här frågorna, vilket vi också gör, säger hon till Sveriges Radio.

Enligt Anne Ramberg kommer Advokatsamfundet initialt att genomföra en enkätundersökning och dessutom ta upp frågan inom ramen för den fortlöpande dialog som de har med advokatbyråerna.

Ramberg kommentarar idag även uppropet #medvilkenrätt i Svenska Dagbladet. Läs intervjun här.

Läs även Advokatsamfundets uttalande om Metoo-uppropet för juristbranschen