Migrationsöverdomstolen beviljar en advokat i Östersund ersättning för en full tolktimme eftersom det var minimitid som tolken kunde bokas, trots att tidsbehovet bara var en halvtimme.

Advokaten var förordnad som offentligt biträde i ett mål om uppehållstillstånd och begärde ersättning för avslutande åtgärder, som tog 30 minuter, motsvarande en timmes arbete och utlägg for tolk motsvarande en timmes tolkning eftersom det endast gick att boka tolk för minst en timme

Migrationsdomstolen ansåg dock att det inte behövdes mer än en halvtimme för avslutande åtgärder och beviljade därför bara tolkutlägg för samma tid trots att tolk inte gick att boka kortare än en timme, varpå advokaten överklagade till Migrationsöverdomstolen.

Kammarrätten i Stockholm mål nr UM 8836-17