Idag, den 8 november, presenterade regeringens särskilda utredare Gudrun Antemar förslag som syftar till att skapa ett stabilt och långsiktigt system för rekrytering av ordinarie domare.

Ett av Domarrekryteringsutredningens förslag går ut på att fler jurister ska erbjudas möjlighet att genomföra den särskilda domarutbildningen. Genom att införa en ny tillfällig domaranställning som adjungerat råd ska andra kvalificerade och erfarna jurister också kunna meritera sig för ordinarie domartjänst.

Utredningen har även haft i uppdrag att undersöka om antalet sökande påverkas av öppenheten i ansökningsförfarandet och ta ställning till om sekretess bör införas. Här bedömer utredningen att allmänhetens intresse av insyn i rekryteringen av domare är starkare än skälen för sekretess. Om sekretess ska införas, bör sekretessen gälla endast under det inledande skedet av rekryteringsförfarandet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Läs mer om betänkandet Rekrytering av framtidens domare här