Internationella brottmålsdomstolen ICC:s främsta styresmän, registratorn Herman von Hebel, presidenten Silvia Fernández de Gurmendi och åklagaren dr Fatou Bensouda.
Foto: Micke Lundström

Årets Stockholm Human Rights Award, som delades ut för nionde gången, överlämnades av Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg och H.M. Konung Carl XVI Gustaf vid en högtidlig ceremoni i Berwaldhallen ikväll den 20 november. Utmärkelsen tilldelades i år Internationella brottmålsdomstolen (ICC) för dess arbete för att främja internationell rättvisa och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna.

Se webbfilm från prisceremonin


Vid prisceremonin tog ICC:s representanter emot Stockholm Human Rights Award ur kung Carl XVI Gustafs hand.
Foto: Tom Knutson


Kung Carl Gustaf överlämnar priset till dr Fatou Bensouda och Silvia Fernández de Gurmendi.
Foto: Micke Lundström

ICC:s främsta ämbetsmän, presidenten Silvia Fernández de Gurmendi, åklagaren dr Fatou Bensouda och registratorn Herman von Hebel tog emot utmärkelsen gemensamt.

ICC har sitt säte i Haag, är den enda permanenta internationella brottmålsdomstolen i sista instans, och har mandat att bekämpa straffrihet för de allvarligaste brotten som angår världssamfundet, med full respekt för de rättigheter som tillkommer misstänkta och åtalade i en rättssäker process. Domstolen inrättades när Romstadgan – den rättsliga grunden för ICC:s tillkomst – trädde i kraft den 1 juli 2002 efter att ha ratificerats av 60 länder. Därefter har antalet konventionsländer mer än fördubblats och är för närvarande 123.

Sedan domstolen kom till har åklagarens kansli inlett tio offentliga brottsutredningar och genomför för närvarande tio preliminära förundersökningar om brott. Hittills har mer än 40 personer åtalats för påstådda ogärningar, med ett antal fällande domar.

Vid ceremonin i Berwaldhallen hade omkring 1 000 personer samlats, bland andra DD. MM. Konungen och Drottningen samt representanter för diplomatkåren, domstolarna, advokatkåren och universiteten.


Omkring 1 000 gäster hade samlats i Berwaldhallen i Stockholm för att delta i prisceremonin.
Foto: Tom Knutson

Anne Ramberg hälsade alla välkomna till prisceremonin. I sin presentation av pristagaren nämnde hon bland annat ICC:s insatser för ställa dem som begår de mest avskyvärda brotten till svars.


Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg hälsade gästerna välkomna till ceremonin och presenterade pristagarna.
Foto: Tom Knutson

Silvia Fernández de Gurmendi var djupt hedrad över att ta emot Stockholm Human Rights Award 2017, tackade för priset å hela internationella brottmålsdomstolens vägnar och framhöll Sveriges betydelse för tillkomsten av domstolen.


ICC:s ordförande, domaren Silvia Fernández de Gurmendi, höll tacktal på domstolens vägnar.
Foto: Tom Knutson

– Jag tackar ödmjukt för att få ta emot Stockholm Human Rights Award 2017. Utmärkelsen är ett viktigt erkännande för vårt arbete. Men vi får inte ta det för givet, vi behöver världssamfundets stöd för att fortsätta domstolens arbete, sa Silvia Fernández de Gurmendi vid prisceremonin.

Silvia Fernández de Gurmendi, Fatou Bensouda, Herman von Hebel och Mark Ellis, executive director för International Bar Association, IBA, talade senare under ceremonikvällen om ICC:s utmaningar, framgångar, kritik och framtid.

Chefsåklagare Fatou Bensouda berättade bland annat att hon begärt att få öppna en formell utredning om påstådda krigsbrott i Afghanistan som begåtts av USA-soldater och medlemmar av underrättelsetjänsten CIA.


International Bar Associations direktör Mark Ellis ledde en frågestund med de tre representanterna för ICC.
Foto: Tom Knutson


Elever från musikskolan Lilla akademien stod för musikaliska inslag som interfolierade hela prisceremonin.
Foto: Tom Knutson


ICC:s representanter tillsammans med kungaparet på Sveriges advokatsamfunds kansli.
Foto: Micke Lundström


Stockholm Human Rights Award, som består av en glasskulptur och ett diplom, delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.
Foto: Tom Knutson