Advokatdagarna 2017 startade i dag, den 16 november, på Grand Hôtel i Stockholm. Den åttonde upplagan av Advokatdagarna samlar över 680 deltagare och 62 föreläsare  


Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Advokatdagarna inleddes med ett anförande av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg bland annat om uppropet #medvilkenrätt och vikten av advokaters oberoende och tystnadsplikt upprätthålls.

– I många advokatorganisationer jorden runt, såväl nationella, som internationella, ifrågasätts Advokatsamfundens rätt och skyldighet att tydligt ta ställning i rättspolitiska frågor. Det finns flera förklaringar till detta. Jag tror till del att det är en följd av den polarisering som har ägt rum i samhället, samtidigt som tilltron till institutioner som sådana har minskat. Detta gäller också vår egen organisation. I vårt grannland Norge ligger för närvarande ett lagförslag, som innebär att det norska advokatsamfundet endast ska få uttala sig – på ett balanserat sätt i rättspolitiska frågor – när de kommenterar lagförslag och annat. Något som tydligt påminner om utvecklingen i Polen och Ungern. Vi ska aldrig ta rättsstaten för given. Inte ens i vårt eget land, sa Anne Ramberg.

Läs hela Anne Rambergs inledningstal här.


Peter Danowsky, mottagre av Advokatsamfundets pris 2017 för framstående insatser inom advokatyrket.

Efter välkomstanförandet överlämnade Ramberg Advokatsamfundets pris 2017 för framstående insatser inom advokatyrket till Peter Danowsky, advokat sedan 1981 och idag partner på advokatbyrån Danowsky & Partners.

– Peter är kanske framförallt känd som ett utomordentligt skickligt ombud i processer och som skiljeman. Som ombud är han uppskattad av klienter, kolleger och domstolar, sa Anne Ramberg.

Läs motiveringstalet till Advokatsamfundets pris 2017 för framstående advokatinsatser här.

Läs hela Peter Danowskys tacktal här.


Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson.

Efter att justitie- och inrikesminister Morgan Johansson talat om regeringens reformarbete på rättsväsendets område avslutades torsdagsförmiddagen med att Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson höll ett tal om uppropet #medvilkenrätt och tackade de undertecknats uppropet för att vågar berätta.

– Berättelserna är en bedrövlig läsning.  Fortfarande 2017 finns det uppenbarligen gott om män som tycker sig kunna bete sig rent ut sagt svinaktigt på sina arbetsplatser. Detta måste få ett slut! sa Christer Danielsson.

Läs hela Christer Danielssons anförande här.