Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

I nyhetsbrevet finns bland annat att läsa om den georgiske advokaten Zaza Chatiasjvili som är 2017 års mottagare av The CCBE Human Rights Award.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 67 även:

  • Konferens i Kiev om advokaters rättigheter i Ukraina
  • Uppföljning European Lawyers Day 2017
  • EU-kommissionens kommande utvärdering av 2011 European judicial training strategy
  • CCBE:s plenarmöte i Bryssel 24 november

CCBE-Info 67 (engelska)

CCBE-Info 67 (franska)