Idag, den 7 november, presenterades 2018 års vinnare av Stockholmspriset i kriminologi.

Professor Herman Goldstein vid University of Wisconsin Law School tilldelas utmärkelsen för sin forskning inom området modernt polisarbete. Hans forskning har lett till att polisen idag fokuserar mer på att uppnå konkreta resultat av vidtagna åtgärder och mindre på traditionella rutinuppgifter. I sin omfattande rapport om polisforskning från 2004, kallade den amerikanska vetenskapsakademin Goldsteins strategi ”Problem-orienterat polisarbete” (POP) för ett ”paradigmskifte”.

Professor Goldsteins tilldelas dock inte årets pris enbart för sin forskning kring POP, utan även för ett livslångt och banbrytande arbete med de bredare frågorna kring polisens funktion i samhället såsom; befogenheter, samhällsansvar, poliskorruption och polisens roll i rättssystemet. I sina studier av polisens unika roll i demokratiska samhällen har han använt ett holistiskt perspektiv som inkluderar empiri, organisationsteori, mänskliga rättigheter och rättsfilosofi.

Stockholmspriset i kriminologi är ett internationellt pris som instiftats av Justitiedepartementet och Torsten Söderbergs Stiftelse.

Stockholmspriset i kriminologi har delats ut sedan år 2006. Prissumman är på en miljon kronor.

Läs mer om priset och vinnaren på symposiets hemsida.