Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kommun underlät att kommunicera med advokat

JO kritiserar socialnämnden i Örkelljunga kommun.

Justitieombudsmannen riktar kritik mot socialnämnden i Örkelljunga kommun för att inte ha kommunicerat med den advokat som var ombud åt en anställd i kommunen.

Advokaten var ombud för en anställd i Örkelljunga kommun med anledning av att kommunen hade stängt av den anställde från arbete och övervägde att ge denne en skriftlig varning. Socialnämnden menade dock att det inte fanns någon rätt för den anställde att anlita ett ombud i det aktuella sammanhanget. Myndigheten valde därför att endast kommunicera med den anställde personligen.

JO anser att den anställde visst hade rätt att anlita ett ombud i saken, och att om ett ombud finns är det i första hand ombudet som myndigheten ska ha kontakt med.

Läs beslutet här