Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

200 miljoner mer till rättsliga biträden i vårbudgeten

Ökad måltillströmning är orsaken.

I vårändringsbudgeten som presenterades i dag den 16 april föreslår regeringen att anslaget rättsliga biträden ska ökas med 200 425 000 kronor utöver det ramanslag på 2 354 657 000 kronor som finns uppfört i gällande budget.

Utgifterna för rättsliga biträden förväntas bli högre än beräknat bland annat till följd av en ökad måltillströmning till domstolarna, som medför en ökning av antalet förordnanden av rättsliga biträden.

Anslaget används i huvudsak för utgifter för offentliga försvarare, målsägandebiträden, rättshjälpsbiträden och offentliga biträden.