Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, riktar hård kritik mot den turkiska regeringens agerande mot landets advokatkår. I ett pressmeddelande igår den 5 april uppmanade CCBE Turkiet att respektera advokatkårens oberoende och genast upphöra med trakasserier och förföljelse.

Sedan den misslyckade statskuppen den 15 juli 2016 råder undantagstillstånd i Turkiet, och landets regering har genomdrivit en rad lagar som inskränkt de mänskliga rättigheterna och rättsstaten. Under denna period har över 1 500 advokater åtalats och närmare 600 advokater anhållits, enligt CCBE. 103 advokater har dessutom dömts till långa fängelsestraff.

De fängslade och åtalade advokaterna anklagas för att stödja terroristorganisationer. CCBE anser dock att advokaterna angripits enbart för att de utfört sitt arbete, och uppmanar Turkiet att genast sätta stopp för förföljelsen och att respektera rättsstatens principer.