Igår, den 10 april, hölls årets Rakelkonferens, den tolfte i ordningen. Som vanligt samlade konferensen en stor skara kvinnor, som under en eftermiddag på Grand Hôtel i Stockholm fick mötas och inspireras av goda förebilder.


Anna Kinberg Batra inledningstalade på konferensen.

Inledningstalare vid årets Rakelkonferens var Moderaternas första kvinnliga partiledare, numera avgångna Anna Kinberg Batra. Anna Kinberg Batra talade om ledarskap när allt förändras, och bjöd på en rad erfarenheter av tiden som partiledare och vägen fram dit.


Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg ledde frågestunden med Anna Kinberg Batra.

Konferensen bjöd sedan på tre parallella seminarier. Vid det första talade Grant Thorntons vd Anna Johnson om hur hennes företag blivit Sveriges bästa arbetsgivare. Seminarium två leddes av biträdande säkerhetspolischef Charlotte von Essen, som berättade om hur Säpo arbetar med jämställdhet som ett led i arbetet att attrahera, rekrytera och behålla de mest kompetenta medarbetarna. Vid det tredje seminariet höll professor Maarit Jänterä-Jareborg och advokat Annika Elmér en diskussion i kölvattnet av #metoo-rörelsen och uppropet #medvilkenrätt.

Avslutningstalare vid Rakel var överstelöjtnant Robert Karjel. Karjel ledde under fyra månader en helikopterdivision i Adenviken för att bekämpa pirater och har dessutom byggt upp en division räddningshelikoptrar i Afghanistan på uppdrag av FN och EU. I sitt tal lyfte Robert Karjel fram frågeställningar som han ställts inför som ledare i en situation där besluten handlar om liv och död, men han gav också exempel på hur liknande frågor uppkommer i alla typer av organisationer.


Robert Karjel berättade intresseväckande om sina erfarenheter av ledarskap under svåra omständigheter inom försvarsmakten.

Rakel arrangeras av nätverket Hilda och Advokatsamfundet, och syftar till att inspirera kvinnor i rättsväsendet, advokatkåren och förvaltningen att våga pröva på chefsrollen.

Läs mer om Rakel i kommande nummer av tidskriften Advokaten.