Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

JO ska granska nämndemannadomen från Solna tingsrätt

Ska också undersöka behovet av att ändra arbetsformerna när domstolarna skriver domskäl.

Justitieombudsmannen Lars Lindström har beslutat att inleda ett initiativärende för att reda ut om domen i ett uppmärksammat mål vid Solna tingsrätt avviker från vad de två nämndemän som friade den tilltalade kom fram till.

Solna tingsrätt frikände en man från misshandel i en dom den 19 februari. Domstolen var inte enig. Två av nämndemännen friade den tilltalade mannen, medan juristdomaren och den tredje nämndemannen var skiljaktiga och ville fälla honom.

Domen har väckt uppmärksamhet i medierna och den allmänna debatten. En uppgift har förekommit om att juristdomaren ska ha skrivit en annan dom än den som de två nämndemännen hade kommit fram till.

JO har nu beslutat att granska målet och undersöka hur domen har formulerats.

En JO-anmälan har uppmärksammat frågan om möjligheten för nämndemännen att gå genom domskälen innan domstolen expedierar domen. Därför ska JO också undersöka om det finns behov av att låta nämndemännen läsa domskälen, eller ta del av dem på något annat sätt, innan domen expedieras.