Justitieministern som inte räds att säga sin mening

Få justitieministrar har varit med om en lika dramatisk tid som Morgan Johansson. Efter att ha ridit ut svåra stormar blickar han fram mot årets valrörelse där lag och ordning är den kanske allra viktigaste frågan. Det har satt Justitiedepartementets arbete i fokus för den politiska debatten.

Möt Morgan Johansson och de tidigare advokaterna som leder Justitedepartementet.

Läs mer

Hot mot advokat efter publicering på Youtube

En advokat har utsatts för allvarliga hot och advokatbyrån blev utsatt för försök till dataintrång efter att webbplatsen Youtube lämnade ut byråns namn till aktörer med nazisympatier.

Läs mer

Anne Ramberg: Integritet i en digital tidsålder

Sociala medier är inte de bästa plattformarna när det gäller värnandet av personlig integritet. Tvärtom, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

Advokat varnas efter olämpliga Facebook-inlägg

En advokat i Västsverige får en varning från Advokatsamfundets disciplinnämnd efter att ha gjort flera Facebook-inlägg som har bedömts som olämpliga.

Läs mer

Förslag kring deltagande i terrorgrupper sågas

Advokatsamfundet menar att den föreslagna lagstiftningen kring straffansvar för deltagande i en terroristorganisation varken är effektiv eller trovärdig och att den strider mot straffrättsliga principer.

Läs mer

Petra Lundh: Förtroendet för rättsväsendet – vårt gemensamma ansvar

Gästkrönikören Petra Lundh, lagman vid Södertörns tingsrätt, skriver om det gemensamma ansvar för förtroendet för rättsväsendet, som aktörerna i rättsväsendet har.

Läs mer

100 år sedan första kvinnliga advokaten: Eva Andén – en driftig pionjär som ville förändra

År 1918 antogs Eva Andén som ledamot av Advokatsamfundet. Hon kom att spela stor roll både för familjerättens utveckling och för många av de kvinnor som sedan följde henne i spåren.

Läs mer

Maarit Jänterä-Jareborg: Rätt och religion i ett mångkulturellt samhälle

Den globala migrationen sätter press på de nationella juridiska systemen. Det visar inte minst den muslimska morgongåvan mahr, skriver professor Maarit Jänterä-Jareborg under rubriken Praktisk juridik.

Läs mer

Christer Danielsson: Om samfundets remissarbete

En mycket viktig uppgift för styrelsen – men som måhända inte står i ledamöternas omedelbara blickfång – är att yttra sig över betänkanden, regeringspromemorior och andra förslag som kommer på remiss till samfundet, skriver Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson.

Läs mer