Den 9 april 2018 började Domstolsverket successivt införa nya leveranssätt – e-post och säker e-post – i domstolarnas verksamhetsstödsystem Vera. Med de nya leveranssätten kan domstolarna skicka handlingar med e-post direkt från Vera, utan att använda ett e-postprogram.

Under första halvan av april månad har tio domstolar och nämnder kunnat börja använda de nya leveranssätten. Tidigare har fyra domstolar haft funktionen i pilotdrift. Därefter får tio domstolar eller nämnder varje vecka tillgång till de nya leveranssätten fram till och med vecka 21. I dokumentet E-post i Vera – plan för utrullning finns information om när varje domstol får tillgång till de nya leveranssätten.

Om leveranssätten

Leveranssättet e-post innebär att handlingar skickas via e-post utan kryptering och skydd. Leveranssättet säker e-post innebär att handlingar skickas via ett säkert nät där all kommunikation är krypterad. Domstolarna kan även välja till sms-autentisering för att få ett starkare skydd, till exempel när e-postmeddelandet innehåller känsliga eller sekretessbelagda uppgifter. I dokumentet Information om säker e-post från Sveriges Domstolar finns mer information om detta.

E-postmeddelandet

Ämnesraden i e-postmeddelandet innehåller följande information.

”Brev från [domstolens namn] i mål [målnummer]”

Se layouten på e-postmeddelandet nedan. Från den 18 maj 2018 framgår även bland annat målnummer (gulmarkerat).

Information från Domstolsverket om de nya leveranssätten