Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stockholmsområdets domstolar samlokaliserar beredskapsjourer

Häktningsförhandlingar under helger hålls från den 5 maj på Stockholms tingsrätt.

Lagmännen i Attunda, Nacka, Solna, Stockholms och Södertörns tingsrätter har enats om att samlokalisera beredskapsjourerna i Stockholmsområdet till Stockholms tingsrätt.

Förändringen innebär att från och med den 5 maj kommer häktningsförhandlingar under helgdagar att hållas på Stockholms tingsrätt, istället för som idag i Stockholms, Attunda och Södertörns tingsrätts lokaler.

De tre beredskapsområdena (Stockholms innerstad och Stockholms Östra, Stockholms Södra samt Stockholms Norra och Gotland) är även fortsättningsvis separata beredskapsområden med samma geografiska indelning som nu.

Stockholms, Södertörns och Attunda tingsrätter är samordningsansvariga för respektive område. Kanslierna nås även i fortsättningen på samma telefonnummer som tidigare.