I februari beslutade regeringen att lagändringarna för en övergång till elektroniskt kungörande av författningar skulle träda i kraft den 1 april 2018. Det innebär att lagar och förordningar sedan den 1 april meddelas genom att Svensk författningssamling publiceras elektroniskt på en ny webbplats, svenskforfattningssamling.se.

Hittills har Svensk författningssamling (SFS) publicerats i tryckt och fysisk form och har funnits tillgänglig bland annat på bibliotek och på vissa myndigheter. Digitaliseringen ger kostnadsfri tillgång till de officiella versionerna av gällande lagar och förordningar via webbplatsen svenskforfattningssamling.se. Kungöranden av nya författningar kan nu ske alla dagar på året. SFS kommer inte längre att ges ut i tryckt form.

Riksdagen har redan tidigare beslutat de lagändringar som behövs för ett elektroniskt kungörande.

Lagar som har utfärdats före den 1 april 2018 finns i den tidigare tryckta versionen av SFS. SFS i tryckt format går att hitta på till exempel bibliotek. Den finns också tillgänglig i pdf-format via Regeringskansliets rättsdatabaser.

Den sista författning som publicerades i tryckt form var SFS 2018:159 Tillkännagivande om elektronisk publicering av Svensk författningssamling.

Prop. 2015/16:157 Elektroniskt kungörande av författningar