Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg medverkade i SVT:s Aktuellt i går den 28 maj. Hon kommenterade SVT:s dokumentärserie om polisens utredning ”Operation Playa”, som börjar sändas i kväll den den 29 maj.

Polisen har anmält sig själv för att utreda om fel har begåtts i operationen, där polis och åklagare genom okonventionella spaningsmetoder under täckmantel i Spanien till stora kostnader försökte komma åt en svensk som misstänktes för att leda en internationell narkotikaliga – utan resultat.

Anne Ramberg var mycket kritisk till det som framkom i dokumentärserien och menade att uppgifterna delvis är skakande, även om de inte är helt nya, eftersom försvaret har påpekat många av uppgifterna  under hela rättegången.

– Vad som är särskilt allvarligt är att inte bara polisen har gjort sig skyldig till många allvarliga fel. Det är också bristerna hos åklagaren, förundersökningsledaren och tingsrätten, sa Anne Ramberg.

Hon konstaterade att den typ av spaningsmetoder som har använts inte är helt lagreglerade.

– Det gör att det är alldeles särskilt lätt att åsidosätta grundläggande regler, och det har man gjort här, sa Anne Ramberg.

Anne Ramberg var kritisk till att åklagaren, som var förundersökningsledare, medvetet eller omedvetet helt åsidosatte objektivitetsplikten och rätten till insyn – för försvararna i målet fick inte tillgång till all information.

– Jag kan bara konstatera att det är anmärkningsvärt att en förundersökningsledare som är åklagare tillåter att sådant kan pågå under så lång tid. Man måste kanske acceptera att polisen kan ha den här typen av okonventionella spaningsmetoder, men det måste alltid ske inom ramen för grundläggande rättssäkerhetsprinciper. Och det har inte skett i dag, sa Anne Ramberg.

Anne Ramberg nämnde särskilt att den misstänkte mannen i målet satt häktad under mycket lång tid.

– Till det kommer ju, vilket man faktiskt inte får glömma i det här sammanhanget, att man har låtit en människa sitta i tre och ett halvt år isolerad med restriktioner – för att sedan bli frikänd. Det är anmärkningsvärt. Det var ett mycket klokt beslut av polisen att anmäla sin egen verksamhet, sa Anne Ramberg.

SVT:s Aktuellt den 28 maj (inslaget börjar 7.50 in i programmet)