Ett modernt advokatsamfund

I takt med samhällsutvecklingen har också Advokatsamfundet förändrats. Hur ser Advokatsamfundet ut idag? Hur fungerar organisationen och styrningen? Och hur fungerar demokratin?

Tidskriften Advokaten lyfter frågorna om relationen mellan den enskilde advokaten och samfundets ledning, avdelningarnas, fullmäktiges och styrelsens roll och hur årsavgiften används.

Läs mer

Uppdragslistorna: Utbildning och erfarenhet ska ge meritmarkörer

Efter ingående diskussioner är nu det reviderade systemet för meriterande erfarenhet färdigt. Från och med vecka 20 ska både utbildning och erfarenhet ge meritmarkeringar i uppdragslistorna.

Läs mer

Anne Ramberg: Nästan inga frågor är nya eller unika

Det är med några undantag i det närmaste samma rättssäkerhetsfrågor och yrkesfrågor som diskuteras idag som för trettio år sedan. Frågorna är bara klädda i en annan och inte sällan internationell skrud, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

Sökandet efter ny generalsekreterare igång

I augusti nästa år lämnar Anne Ramberg generalsekreterarposten. Redan nu är Advokatsamfundets styrelse i full gång med att hitta hennes efterträdare.

Läs mer

Rakelkonferensen spred mod och inspiration

På årets Rakelkonferens möttes en stor skara kvinnor som utbytte erfarenheter och inspirerades av goda förebilder. Inledningstalare vid årets konferens var Moderaternas första kvinnliga partiledare Anna Kinberg Batra.

Läs mer

Oisín Cantwell: Trött på valrörelsen innan den ens har börjat

Oisín Cantwell skriver en kolumn om vår tids kriminalpolitiska populism och den kommande valrörelsen.

Läs mer

GDPR – några saker att tänka på inför den 25 maj 2018

Advokat Dag Wetterberg skriver under vinjetten Praktisk juridik om EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) och vad personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden bör tänka på inför ikraftträdandet den 25 maj.

Läs mer

Christer Danielsson: Stärk domstolarnas oberoende

Det finns anledning att överväga vad som kan göras för att förebygga en utveckling där den politiska makten försöker ta kontroll över domstolarna, särskilt Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, skriver Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson.

Läs mer