Nu begär flera biträdande jurister på norska advokatbyråer ett ”flörtförbud” mellan över- och underordnade på firman. Det skriver norska Advokatforeningens tidning Advokaten.

Vid en metoo-debatt som Advokatforeningen arrangerade i Oslo tillsammans med fackförbundet Norges Juristforbund kom det fram att flera yngre biträdande jurister önskade gå längre än bara ett förbud mot sexuella trakasserier.

Flera debattörer ansåg att det inte bör vara tillåtet att flörta när det handlar om ojämna maktförhållanden.

– Klara riktlinjer om att man inte stöter på underordnade bör vara en del av riktlinjerna i advokatbranschen, sa en biträdande jurist vid debatten.

En undersökning som norska Juristforbundet har gjort visar att 20 procent av dem som svarade hade upplevt sexuella trakasserier under yrkeskarriären. Av dem som svarade hade 4 procent utsatts under det senaste året.

Artikeln ”Advokatfullmektiger vil ha flørte-forbud” i norska Advokaten