Domarnämnden har avgivit sitt förslag till vem som ska bli nytt justitieråd i Högsta domstolen, när domstolens ordförande Stefan Lindskog går i pension senare i år.

Den som föreslås få tjänsten är advokat Eric M. Runesson, delägare på Sandart & Partners Advokatbyrå och tills nyligen managing partner på byrån.

Domarnämnden skriver i sitt protokoll: ”Eric Runesson framstår som en synnerligen skicklig jurist med sådana erfarenheter och kvalifikationer att han måste anses ingå i kretsen av landets främsta jurister.”

Beslutet om att utse justitieråd fattas av regeringen.


Eric M.Runesson, ledamot av Advokatsamfundets styrelse.
Foto: Micke Lundström

Eric M. Runesson har varit ledamot av Advokatsamfundet sedan 1993 och ingår i samfundets huvudstyrelse sedan 2014.

Eric M. Runesson blev juris doktor 1996 med avhandlingen Rekonstruktion av ofullständiga avtal. Han blev docent vid Handelshögskolan i Stockholm 2000 och är utöver advokatverksamheten verksam som adjungerad professor i handelsrätt vid Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet efter att tidigare ha varit adjungerad professor vid Lunds universitet.