Vartannat år organiserar den internationella sektionen inom delstaten New Yorks advokatsamfund arrangemanget Global Law Week. Veckans program omfattar utbildning med inriktning på internationellt verksamma advokater inom en mängd olika rättsområden.

Årets Global Law Week genomförs den 11–15 juni.

Fullständigt program för Global Law Week 2018

New York State Bars särskilda webbplats för Global Law Week