Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

I nyhetsbrevet kan man bland annat att läsa om Europarådets parlamentariska församlings rekommendation 2121 (2018) om att utveckla en europeisk konvention om advokatyrket till år 2020, som antogs den 25 januari.

Ur innehållet i CCBE-Info nr 71 även:

  • Fjärde penningtvättdirektivet reviderat
  • TRADATA-projektet ska utbilda europeiska advokater om GDPR
  • CCBE-konferens om artificiell intelligens 30 november 2018 i Lille

CCBE-Info 71 (engelska)

CCBE-Info 71 (franska)