Ett 20-tal av domarna från Europeiska unionens domstol i Luxemburg, bland andra domstolens ordförande Koen Lenaerts, besökte Advokatsamfundets kansli den 22 maj. Ordföranden i Högsta domstolen Stefan Lindskog och ytterligare ett antal justitieråd samt riksåklagaren och andra framstående representanter för det svenska rättsväsendet deltog i en middag som hölls i Advokatsamfundets hus.

Middagen följde på ett fullsatt seminarium på Justitiedepartementet. Vid seminariet diskuterade EU-domstolens ordförande Lenaerts och generaladvokaten Juliane Kokott möjligheterna att upprätthålla principen om ömsesidigt erkännande i EU med Högsta domstolens ordförande Stefan Lindskog och Högsta förvaltningsdomstolens ordförande Mats Melin under ledning av justitiekanslern Anna Skarhed.

Läs mer i kommande nummer av Advokaten!

EU-domstolen hos Advokatsamfundet
Ett 20-tal domare från EU-domstolen samt ett antal domare från Sveriges högsta domstolar träffade Advokatsamfundets ledning på samfundets kansli.
Foto: Carl Johan Erikson