I år genomför Brottsförebyggande rådet det årliga Stockholm Criminology Symposium den 12–14 juni.

Huvudtemat för årets symposium är Models for successful policing. Det utgår från det forskningsområde som Herman Goldstein vid University of Wisconsin Law School belönades med Stockholmspriset i kriminologi 2018 för. Goldstein får priset för sin globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete.

Symposiet har också ett allmänt tema, Contemporary criminology, som täcker in ett bredare fält inom brottsforskningen och kriminalpolitiken.

Kostnaden för att delta i symposiet är 3 800 kr. Sista dag för anmälan är den 11 juni.

Mer information om Stockholm Criminology Symposium