Advokatsamfundet har fastställt en integritetspolicy. Integritetspolicyn gäller samfundets användning av personuppgifter i verksamheten. Den anger för vilka ändamål personuppgifterna används och visar hur Advokatsamfundet säkerställer att personuppgifter hanteras i enlighet med lag.

Integritetspolicyn beskriver också vilka rättigheter de, vilkas personuppgifter Advokatsamfundet använder, har.

Sveriges advokatsamfunds integritetspolicy