Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundets integritetspolicy

Så säkerställer Sveriges advokatsamfund att personuppgifter hanteras lagenligt.

Advokatsamfundet har fastställt en integritetspolicy. Integritetspolicyn gäller samfundets användning av personuppgifter i verksamheten. Den anger för vilka ändamål personuppgifterna används och visar hur Advokatsamfundet säkerställer att personuppgifter hanteras i enlighet med lag.

Integritetspolicyn beskriver också vilka rättigheter de, vilkas personuppgifter Advokatsamfundet använder, har.

Sveriges advokatsamfunds integritetspolicy