Advokatdagarna 2018 på Grand Hôtel i Stockholm började i dag, den 25 oktober. Advokatdagarna, som genomförs för åttonde gången sedan starten 2011, samlar över 700 deltagare.

Advokatdagarna inleddes med ett välkomsttal av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Hon talade bland annat om den viktiga roll som Advokatsamfundets kansli och alla dess medarbetare spelar.

 
Anne Ramberg.

Anne Ramberg överlämnade så Advokatsamfundets pris 2018 för framstående insatser inom advokatyrket till Johan Eriksson, advokat sedan 1994 och verksam på advokatbyrån Försvarsadvokaterna Stockholm.

 
Johan Eriksson och Anne Ramberg.

Stridspiloten överstelöjtnant Robert Karjel talade under rubriken ”Ledarskap under press”. Robert Karjel ledde under fyra månader en helikopterdivision i Adenviken för att bekämpa pirater. Han diskuterade frågeställningar som han hade ställts inför som ledare i situationer där besluten handlar om liv och död.

 
Robert Karjel.

Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson talade i sitt hälsningsanförande särskilt om utvecklingen som ledde fram till att kvinnor kunde bli advokater i Sverige, med anledning av att Eva Andén som första kvinna blev ledamot av Advokatsamfundet för 100 år sedan, 1918.


Christer Danielsson.