Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anne Ramberg ny ordförande i IBAHRI

Efterträder ambassadör Hans Corell som co-chair i International Bar Association’s Human Rights Institute.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg valdes vid International Bar Associations årsmöte i Rom nyligen till ny ordförande i IBA:s Human Rights Institute (IBAHRI). Anne Ramberg delar ordförandeskapet med den australiske domaren Michael Kirby.

– Det är mycket hedrande. IBAHRI är en respekterad röst som gör mycket runt om i världen, säger Anne Ramberg i en kommentar.

Anne Rambergs företrädare på posten var ambassadör Hans Corell, före detta undergeneralsekreterare och rättschef i Förenta Nationerna.

De nya ordförandena tillträder den 1 januari 2019. Mandatperioden är två år, med möjlighet till ett omval.

Läs mer om IBAHRI på https://www.ibanet.org/IBAHRI.aspx.