Domstolsverket bjuder tillsammans med Brottsoffermyndigheten in till temadagar om sexualbrott i Göteborg, Umeå, Stockholm och Malmö.

Arrangemangen riktar sig till personer som arbetar inom rättsväsendet, som domare, åklagare, poliser och advokater. Deltagande är kostnadsfritt.

Datum och platser

Den 26 november 2018 kl. 9.15–16.30
Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg

Den 27 november 2018 kl. 9.15–16.30
Umeå Folkets hus, Vasaplan, Skolgatan 59, Umeå

Den 28 november 2018 kl. 9.15–16.30
Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

Den 30 november 2018 kl. 9.15–16.30
Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskölds torg 2, Malmö

Program

Den 26, 28 och 30 november, Göteborg, Stockholm och Malmö

9.15 Registrering och kaffe

10.00 Inledning

10.10 Översiktlig introduktion till de nya bestämmelserna i sexualbrottslagstiftningen
Rådmannen Anna Hannell, Göteborgs tingsrätt (26 och 28 november)

11.10 En historisk tillbakablick på sexualbrotten. Hur har synen på dessa brott utvecklats över tid?
Tingsfiskalen jur. dr Linnea Wegerstad, Malmö tingsrätt

12.10 Lunch

13.00 The power of language in cases of sexualized violence
Allan Wade, forskare och familjeterapeut, Kanada

14.40 Kaffe

15.00 Sexuellt våld – förekomst och konsekvenser ur ett hälsoperspektiv
Malin Eriksson, Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet

16.30 Slut

Program

Den 27 november, Umeå

9.15 Registrering och kaffe

10.00 Inledning

10.10 Översiktlig introduktion till de nya bestämmelserna i sexualbrottslagstiftningen
Rådmannen Anna Hannell, Göteborgs tingsrätt

11.45 Lunch

12.45 The power of language in cases of sexualized violence
Allan Wade, forskare och familjeterapeut, Kanada

14.30 Kaffe

15.00 Sexuellt våld – förekomst och konsekvenser ur ett hälsoperspektiv
Malin Eriksson, Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet

16.30 Slut

Anmälan, resor och logi

Deltagande vid arrangemangen är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk och bindande. Lunch och kaffe under arrangemangen ingår.

Domstolsverket står för resa med allmänna kommunikationer för deltagare som inte är verksamma på någon av arrangemangsorterna. Som utgångspunkt ska en deltagare delta på den arrangemangsort som ligger närmast deltagarens normala verksamhetsort. Avsteg kan göras om resa till annan ort än den närmaste tar väsentligt kortare tid, att en övernattning undviks eller om bedömningen görs att arbetssituationen på deltagarens arbetsplats inte medger att ett flertal medarbetare på arbetsplatsen deltar vid arrangemanget på en och samma ort.

Domstolsverket kan i undantagsfall stå för övernattning i anslutning till arrangemanget i de fall resor över dagen inte är möjliga.

Resa sker i första hand med tåg (i den klass som vid bokningstillfället är billigast) eller buss. Flyg (ekonomiklass) kan användas om det medför en inbesparad övernattning.

Önskemål om resa och logi anges i anmälningsformuläret och bokas av Domstolsverkets konferensstöd.

Sista dag för anmälan är den 9 november 2018. Klicka på önskat arrangemang nedan och följ instruktionerna.

Anmälan 26 november, Göteborg

Anmälan 27 november, Umeå

Anmälan 28 november, Stockholm

Anmälan 30 november, Malmö

Ytterligare information

För ytterligare information om arrangemangen och frågor, kontakta kompetensutvecklaren Sebastian Nilhammer, Domstolsverket, sebastian.nilhammer@dom.se, tel. 036-15 56 96.

Praktiska frågor kring anmälningsförfarandet, specialkost, resor och logi besvaras av Elisabet Norlin Rehnmark, Umeå Congress elisabet@umea-congress.se, tel. 090-70 60 38.

Behandling av personuppgifter

Domstolsverket erhåller deltagarlistor från konferensstödet Umeå Congress. Personuppgifterna behandlas i syfte att administrera detta arrangemang samt för att följa upp bakomliggande regeringsuppdrag. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Mer information om Domstolsverkets behandling av personuppgifter