Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

CCBE oroas över planerna på nya centra för migranter

Viktigt att alla asylsökande garanteras juridisk hjälp.

Rådet för advokatorganisationerna i EU, CCBE, uttrycker i ett uttalande idag den 23 oktober, sin oro över EU:s planer på nya kontrollerade center och regionala landstigningsarrangemang.

Tanken inom EU är att skapa vad man kallar kontrollerade center i frivilliga medlemsländer där migranter som anländer EU ska kontrolleras för bland annat huruvida de har asylskäl. På motsvarande sätt planeras regionala landstigningsarrangemang i exempelvis Nordafrika, dit flyktingar ska sändas tillbaka för att få sina asylskäl kontrollerade.

Sådana planer måste, enligt CCBE, kompletteras med åtgärder för att säkra flyktingarnas rättssäkerhet, i synnerhet rätten till juridisk hjälp i asylprocessen. Det är idag tydligt att sådana garantier saknas för de flyktingar som exempelvis samlats på den grekiska ön Lesbos. Flyktingarna där har istället fått lita till hjälp från frivilliga initiativ.

CCBE understryker i sitt uttalande att eventuella nya strukturer för flyktingmottagande också måste få tillräckliga resurser för att garantera asylsökande kvalificerad rättslig hjälp.