Anne Ramberg, Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare, deltog i dag den 9 oktober i en debatt som arrangerades i Rom av den internationella advokatorganisationen IBA:s människorättsinstitut IBAHRI vid IBA:s årliga konferens. Ämnet var förståelsen inom advokatyrket för religion som mänsklig rättighet.

Se tweet med bilder från debatten