Svenska akademien har vid sitt möte idag utsett justitierådet Eric M. Runesson samt författaren Jila Mossaed till nya ledamöter. Valet har godkänts av H.M. Konungen.

Eric M Runesson är jur dr och docent vid Handelshögskolan i Stockholm, och idag justitieråd i Högsta domstolen. Fram till sommaren var han advokat med inriktning på tvistlösning; skiljemannarätt och medling i affärsjuridiska tvister. Eric M Runesson var också fram till sitt utträde ledamot av Advokatsamfundets huvudstyrelse.