Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Eric M Runesson invald i Svenska akademien

Kungen har informerats om och godkänt invalet av tidigare advokat till Svenska Akademien.

Svenska akademien har vid sitt möte idag utsett justitierådet Eric M. Runesson samt författaren Jila Mossaed till nya ledamöter. Valet har godkänts av H.M. Konungen.

Eric M Runesson är jur dr och docent vid Handelshögskolan i Stockholm, och idag justitieråd i Högsta domstolen. Fram till sommaren var han advokat med inriktning på tvistlösning; skiljemannarätt och medling i affärsjuridiska tvister. Eric M Runesson var också fram till sitt utträde ledamot av Advokatsamfundets huvudstyrelse.