Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Filmsvep från Advokatdagarna 2018

28 sekunder från inledningen av Advokatdagarna i Stockholm.

Nu finns en kort filmsekvens från inledningen av Advokatdagarna 2018 Grand Hôtel i Stockholm att se på Youtube.

Se filmsvepet från Advokatdagarnas inledning på Youtube här: