Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rätt att veta! En utbildningsdag om att samtala med unga nyanlända

Stockholm, 29 november 2018, kl 09.00–16.45.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en nationell utbildningsdag om unga nyanländas villkor och hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se.

Utbildningen är kostnadsfri och vänder sig till vuxna som möter unga nyanlända: personal inom skola, elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar, fritidsledare, familjehem eller liknande.

Mer information, program och anmälan finns på MUCF:s webbplats.