Advokaten 7/2018

Offentlig upphandling: En tidskrävande väg till spännande uppdrag

Offentliga uppdrag är ofta stora och långsiktiga. Men vägen dit, via anbudslämnande i offentliga upphandlingar, kan vara både krävande och frustrerande. Advokaterna berättar om spännande, komplexa uppdrag. Men myntet har en baksida i form av långa frågelistor att besvara och ibland svårbegripliga krav.

Under förra året handlade svenska offentligägda bolag, kommuner, landsting, regioner och myndigheter upp varor och tjänster för totalt omkring 642 miljarder kronor.

Upphandlingarna berör också i högsta grad advokatbyråerna. Förutom att ge råd till både upphandlare och leverantörer måste de, för att få de stora offentliga uppdragen, själva lämna anbud till kommuner och myndigheter.

Läs mer

Stockholm Human Rights Award: Årets pris till Thomas Buergenthal

2018 års Stockholm Human Rights Award tilldelas domaren och professorn Thomas Buergenthal. Pristagaren har ägnat sin karriär och sitt liv åt att främja mänskliga rättigheter, bland annat som domare vid Internationella domstolen i Haag.

Läs mer

Anne Ramberg: Att värna ett gammalt hedervärt yrke

Ett professionellt uppträdande är en grundförutsättning för att advokaten ska kunna tillvarata sin klients intressen på bästa sätt. Föreställningen om att insinuanta gliringar och spydiga elakheter i inlagor skulle gagna klientens sak är givetvis grovt felaktig. Samma sak gäller omotiverad ovilja att medverka till konstruktiva lösningar, liksom att mot bättre vetande inte kunna vitsorda en okontroversiell uppgift, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

Disciplinnämnden skärper straff för ej inkomna revisorsintyg

Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutade vid sitt sammanträde i augusti att skärpa normalpåföljden för advokater som inte, trots påminnelser, skickar in revisorsintyg till Advokatsamfundet.

Läs mer

Populistiska krafter hotar självständiga domstolar

Justitierådet och Högsta förvaltnings­domstolens ordförande, Mats Melin, lämnar dömandet för livet som pensionär. Men samhällets populistiska vindar får honom att känna verklig oro inför framtiden.

Läs mer

Gästkrönika: Kampen för rättsstaten

Hur bryts en rättsstat ned? Frågan som inte skulle behöva ställas dyker allt oftare upp. Vi ser hur domare och advokater avsätts, häktas och fängslas i Turkiet. Vi ser hur regeringar i Ungern och Polen successivt genomför förändringar som försvagar författningsdomstolar och andra domstolar och försöker byta ut oavhängiga domare mot mer följsamma efterträdare. Martin Sunnqvist, jur. dr i rättshistoria vid Lunds universitet och rådman i Malmö tingsrätt skriver om uppbyggnaden av rättsstaten och hur den kan brytas ned.

Läs mer

Praktisk juridik: Risker och fallgropar vid företagsförvärv

Advokat Claes Langenius skriver om en rad olika frågor som aktualiseras i samband med företagsförvärv och som kan medföra stora utmaningar för de inblandade företagen.

Läs mer

Christer Danielsson: Om samfundets europeiska arbete

Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson skriver om samfundets arbete inom Europa och varför det är viktigt.

Läs mer