Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har publicerat oktober månads utgåva av sitt nyhetsbrev, CCBE-Info.

I nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om Tiina Astolas, EU-kommissionens generaldirektör för rätts- och konsumentfrågor, tal inför CCBE:s ständiga kommitté i Bryssel, där hon tog upp europeiska advokatfrågor.

Läs också om:

  • Vilka som segrade I den första upplagan av tävlingen ERA-CCBE Young Lawyers.
  • CCBE-CEPEJ:s nya guide för advokater om medling.
  • Det litauiska advokatsamfundets nya delegation i CCBE.
  • Europeisk utbildning av advokater inom asyl- och migrationsrätt.

Till CCBE:s nyhetsbrev CCBE-Info (engelska)