Sociala medier berör oss alla i dag, oavsett om vi själva är aktiva där eller inte. För advokater finns flera aspekter som påverkar även yrkesmässigt. Intresset var därför stort när Stiftelsen Juridiska biblioteket arrangerade ett seminarium på temat ”Advokaten och sociala medier”.

Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet, inledningstalade bland annat om hur sociala medier kan användas som ett verktyg för att inhämta och sprida kunskap, som marknadsföringskanal, för att driva debatt samt för kriskommunikation.

Johnny Herre, justitieråd i Högsta domstolen och ordförande för Stiftelsen Juridiska biblioteket, var moderator vid seminariet. I den inbjudna panelen ingick, förutom Anne Ramberg, Agneta Bäcklund, justitieråd i Högsta domstolen och ordförande för Pressens opinionsnämnd, Jan Kleineman, professor i civilrätt, Åsa Wikforss, professor i filosofi och författare till boken Alternativa fakta, Thomas Mattsson, chefredaktör för Expressen, samt advokaterna Hanna Lindblom och Kristoffer Stahre.


Stiftelsen Juridiska bibliotekets ordförande Johnny Herre och Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg medverkade vid seminariet.

Panel och åhörare diskuterade bland annat hur sociala medier kan användas för kunskapsinhämtning och kunskapsspridning, hur advokater kan behöva förhålla sig till desinformationskampanjer och drev samt om ansvarsfrågor som spelar in när advokater agerar på sociala medier.

Läs mer om detta i nästa nummer av Advokaten.