Nu erbjuder Advokatakademien den kostnadsfria kursen ”Hur kan jämställdhet på arbetsplatsen förbättras”

Trots att könsskillnaderna i utbildning har minskat avsevärt under de senaste 50 åren, kvarstår betydelsefulla skillnader i lön och karriärvägar. Juristbranschen är inget undantag. Kvinnor är i majoritet på juristprogrammet, men manliga jurister tjänar i genomsnitt mer än sina kvinnliga kolleger och få kvinnor återfinns bland delägarna på advokatbyråer. 

Hur kan de här ihållande könsskillnaderna förstås? Vad kan göras åt dem? Under seminariet sammanfattas forskning på området och konkreta exempel ges på hur forskare och arbetsgivare kan arbeta tillsammans för att få mer kunskap om vilka initiativ som fungerar. Bland annat diskuteras språket i platsannonser, vikten av förebilder, könssammansättningen av arbetsgrupper och könsskillnader i förhandlingsbenägenhet.

Kursen leds av Anna Sandberg Trolle-Lindgren och Karin Hederos, forskare vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, båda disputerade i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Seminariet är kostnadsfritt för advokater och biträdande jurister.

Detaljerat program och anmälan till kursen