Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Europeiska advokatdagen 2018

”Varför advokater är viktiga – Att försvara rättsstatens försvarare”.

Den 25 oktober uppmärksammas Europeiska advokatdagen av Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE.

Temat för Europeiska advokatdagen 2018 är ”Varför advokater är viktiga – Att försvara rättsstatens försvarare”. Europeiska advokatdagen högtidlighåller advokaternas roll i att upprätthålla rättsstaten och ger uttryck för hur advokater tillvaratar medborgarnas intressen.

Mer information om Europeiska advokatdagen, med en intervju med CCBE:s ordförande Antonín Mokrý

 

Handbok för europeiska advokatdagen 2018 (engelska) (franska)