Advokatsamfundet söker jurister som har mycket goda juridiska kunskaper för anställning som handläggare vid Advokatsamfundets kansli. Du bör vara öppen och serviceinriktad. Notariemeritering eller annan motsvarande erfarenhet är en merit.

Anställningen innefattar bland annat att handlägga disciplin-, inträdes- och konsumenttvistärenden samt att upprätta förslag till beslut i disciplin- och konsumenttvistärenden. Som handläggare deltar du som sekreterare i disciplinnämndens prövningsavdelningar och som sekreterare i Konsumenttvistnämnden. Till detta kommer en rad andra arbetsuppgifter. Arbetet innefattar omfattande kontakter med advokater och allmänheten.

Närmare upplysningar lämnas av chefsjuristen Maria Billing.

Skriftlig ansökan med meritförteckning, betyg och uppgift om tillträdesdag skickas till

Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

eller till christina.mattsson@advokatsamfundet.se.

Ansökan bör ha inkommit till samfundet senast den 1 juni 2019.