Ansvaret för den bristfälliga hanteringen av åldersbedömningarna vilar inte enbart på Rättsmedicinalverket. Det skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Anders L. Pettersson, executive director för Civil Rights Defenders och Erica Molin, generalsekreterare för Rådgivningsbyrån för asylsökande.

Debattörerna anser att även Migrationsverket och migrationsdomstolarna bär ansvaret för hur de omdebatterade åldersbedömningarna hanterats. De tre uppmanar nu regeringen att ”snarast tillsätta en oberoende utredning av medicinska åldersbedömningar med uppgift att utreda alla myndigheter och domstolars rättstillämpning i frågan, samt att presentera en ny metod för medicinsk åldersbedömning.”

Läs debattartikeln.