Anne Ramberg och Ruth Bader Ginsburg
Anne Ramberg och Ruth Bader Ginsburg

Igår, den 6 maj, mottog Ruth Bader Ginsburg, domare i USA:s högsta domstol, Gilel Storch Award. Utmärkelsen delades ut i Grünewaldsalen, Konserthuset i Stockholm.

Under kvällen efter prisceremonin besökte pristagaren Advokatsamfundet för en middag till hennes ära.

Ruth Bader Ginsburg är 86 år och har varit ledamot av USA:s högsta domstol i drygt 25 år. Under dessa år har hon konsekvent, och med lagen som redskap, arbetat för jämställdhet och minoritetsrättigheter. Under senare år har hon gjort sig känd för sina välformulerade skiljaktiga meningar, som i vissa fall lett fram till lagändringar.

Gilel Storch Award delas ut till personer som genom framstående verksamhet har bidragit till att främja demokratiska, universella och humanistiska värden i Gilel Storchs anda. Gilel Storch (1902–1983) gjorde hjältemodiga humanitära insatser för att rädda människor undan Förintelsen. Han föddes i Lettland och flydde efter andra världskrigets utbrott till Sverige, där han under krävande omständigheter förhandlade fram djärva initiativ som väsentligt bidrog till att rädda judar från Förintelsen.

Utmärkelsen utdelades för första gången år 2018 och gick då till Joachim Gauck, före detta president i Förbundsrepubliken Tyskland.