Elva medlemmar av Turkiets läkarsällskap har dömts till fängelse sedan de i ett uttalande kritiserat Turkiets offensiver i Syrien. I uttalandet skrev läkarna bland annat att ”krig är ett folkhälsoproblem skapat av människor”.

Läkarna dömdes den 3 maj av en domstol i Ankara till vardera 20 månaders fängelse för att de ”spridit hat och fientlighet”. En av de elva, Dr Handa Arpat, dömdes också för uttalanden i sociala medier, som enligt domstolen utgjort terrorismpropaganda, till sammanlagt drygt tre års fängelse.

Advokatorganisationen International Bar Associations människorättsinstitut IBAHRI har nu tillsammans med Antitortyrinitiativet (ATI) i ett brev till Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan fördömt behandlingen av läkarna.

I brevet skriver IBAHRI:s båda ordförande Michael Kirby och Anne Ramberg samt Juan E Méndez från ATI att domarna hotar såväl läkarkårens självständighet, som rätten till hälsa och yttrandefriheten i Turkiet.