AI och rättsstaten: Algoritmernas nya era är här

Algoritmerna eller artificiell intelligens, AI, förvandlar hela samhället på ett sätt som närmast kan liknas vid en digital revolution. På svenska advokatbyråer är AI-tekniken redan en del av den löpande verksamheten. Advokater och forskare ser stora möjligheter men varnar samtidigt för en övertro.

Läs mer

Anne Ramberg: Att vara advokat är ett yrke och ett ansvar

Hur ska varumärket advokat och allt som detta står för vinna respekt om inte ens advokaterna själva stolt värnar titeln advokat. För det är ju den som skiljer oss från konsulterna och tillerkänner advokatens klienter en rad privilegier, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer

Ny undersökning om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling på advokatbyråerna

Fortfarande upplever många på advokatbyråerna, både kvinnor och män, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Men de flesta som har svarat på Advokatsamfundets nya undersökning är positiva till samfundets agerande i samband med uppropen #metoo och #medvilkenrätt.

Läs mer

Rakelkonferensen: Det goda ledarskapet i fokus

Årets Rakelkonferens, den trettonde i ordningen, lockade närmare 250 deltagare till Grand Hôtel i Stockholm. Anne Ramberg, initiativtagare till det kvinnliga nätverket Hilda, hyllades med en skrift och stående ovationer under avslutningen av konferensen.

Läs mer

Skatteförslag hotar rättssäkerheten

Advokatsamfundet avstyrker förslaget om att rådgivare ska bli skyldiga att rapportera skatteupplägg till Skatteverket och varnar för att det hotar rättssäkerheten. Om förslaget ändå genomförs måste advokater undantas, eftersom rapportering krockar med yrkets kärnvärden.

Läs mer

Gästkrönika: En lag räcker inte – för tidigt att andas ut

I juni 2018 firade vi att regeringen tagit nästa steg för att visa att barns rättigheter ska tas på allvar. Men det betyder inte att vi lutar oss tillbaka och tror att alla barn i Sverige är skyddade. Tvärtom. Nu börjar utmaningen med att implementera lagen och säkerställa att den efterföljs, skriver Ola Mattsson, Sverigechef för Rädda Barnen, om att barnkonventionen blir svensk lag.

Läs mer

Praktisk juridik: EU:s bodelningsförordning i praktiken

Den 29 januari i år trädde EU:s bodelningsförordning i kraft. Den är ett led i unionens fortsatta arbete med att samordna den internationella privaträtten bland medlemsstaterna och på det sättet förbättra den fria rörligheten. Advokat Ulf Bergquist och jur. kand. Gustaf Mollstedt lyfter fram de viktigaste reglerna i den nya förordningen och belyser dessa med praktiska exempel.

Läs mer

Christer Danielsson: Utlandsavdelningen och Utlandsdagarna

I mars besökte jag för tredje gången avdelningens årsmöte och de så kallade Utlandsdagarna, som arrangeras i anslutning till årsmötet. Utlandsdagarna är alltid mycket trevliga. Det blir en närmast familjär stämning på dessa sammankomster, som äger rum i europeiska storstäder, nu senast i Milano, skriver Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson.

Läs mer