Regeringen utsåg idag, den 2 maj, Nils Öberg till ny generaldirektör för Försäkringskassan.

Nils Öberg är sedan 2012 generaldirektör för Kriminalvården. Han har doktorerat i statskunskap vid Uppsala universitet, haft flera internationella uppdrag och arbetat som såväl departementsråd som expeditionschef på Justitiedepartementet.

Nils Öberg tillträder som generaldirektör för Försäkringskassan den 3 juni och ersätts då av Stefan Strömberg som kommer att vikariera som generaldirektör för Kriminalvården.

Stefan Strömberg har gedigen erfarenhet av att leda en myndighet och kan snabbt sätta sig in i verksamheten och uppgiften som generaldirektör. Han var senast lagman vid Stockholms tingsrätt och har tidigare bland annat varit rikspolischef, generaldirektör för Domstolsverket och lagman vid Göteborgs tingsrätt. Stefan Strömberg har haft en rad utredningsuppdrag och nyligen utrett frågan om snabbare lagföring. Han är dessutom offentlig representant i Advokatsamfundets disciplinnämnd.