Om det under en pågående förundersökning eller rättegång i en EU-medlemsstat behöver inhämtas bevisning i en annan EU-medlemsstat, kan det ske genom att en europeisk utredningsorder (EIO) utfärdas.

Åklagarmyndigheten handlägger omkring 700 inkommande och 600 utgående europeiska utredningsordrar per år.  I samarbete med medlemsstaterna utvecklar Europeiska kommissionen en online-portal, E-evidenceportalen för att överföra den digitala bevisningen. Den svenska anslutningen till portalen ska vara genomförd senast den 1 januari 2021.