Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Sveriges åklagare ansluts till utbyte av digitala bevis i EU

Den svenska anslutningen till EU:s E-evidenceportal genomförs senast 1 januari 2021.

Om det under en pågående förundersökning eller rättegång i en EU-medlemsstat behöver inhämtas bevisning i en annan EU-medlemsstat, kan det ske genom att en europeisk utredningsorder (EIO) utfärdas.

Åklagarmyndigheten handlägger omkring 700 inkommande och 600 utgående europeiska utredningsordrar per år.  I samarbete med medlemsstaterna utvecklar Europeiska kommissionen en online-portal, E-evidenceportalen för att överföra den digitala bevisningen. Den svenska anslutningen till portalen ska vara genomförd senast den 1 januari 2021.