Domstolarna ska kunna förordna offentliga försvarare utanför kontorstid, årets samtliga dagar. Den utvidgade beredskapen bygger på att landets tingsrätter gemensamt ansvarar för bemanningen. Det är huvuddragen i det uppdrag Domstolsverket igår, den 2 maj, redovisade till regeringen.

Domstolsverket fick den 7 mars i uppdrag av regeringen att lämna förslag för utvidgad beredskap vid tingsrätterna för brådskande beslut om förordnande av offentliga försvarare. Uppdraget kom sedan såväl åklagare som advokater hårt kritiserat regeringens förslag om att låta åklagare utse försvarare.

Domstolsverket föreslår nu att tingsrätterna ska ha utvidgad beredskap för att förordna offentliga försvarare i särskilt brådskande fall. Beredskapen ska finnas klockan 17-24 årets alla dagar.

Enligt förslaget ska samtliga tingsrätter i landet dela på beredskapen. I praktiken görs det genom att landet delas in i två beredskapsområden, där samtliga tingsrätter inom respektive beredskapsområde turas om att bemanna den utvidgade beredskapen med en beredskapsdomare. Totalt ska alltså två beredskapsdomare i landet vara i tjänst samtidigt, en i varje beredskapsområde. Beredskapen ska kunna skötas från hemmet.

Verksamheten inom den utvidgade beredskapen ska, enligt Domstolsverkets förslag, följas upp redan från början och sedan noggrant utvärderas inom kort tid, senast efter cirka sex månader.

Domstolsverket föreslår att den utvidgade beredskapen införs den 1 januari 2020

Läs Domstolsverkets förslag.