Vid ett seminarium i går den 16 maj överlämnades en vänbok till Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg med anledning av att hon går i pension efter sommaren.

Stefan Lindskog, tidigare ordförande först i Sveriges advokatsamfund, senare i Högsta domstolen, har ingått i redaktionskommittén och överlämnade vänboken i samband med att han höll ett seminarieanförande i Advokatsamfundets fullsatta hörsal under titeln ”Advokaten och rättsstaten – reflektioner från ett yrkesliv”.

Vid inledningen förklarade Stefan Lindskog att seminariet var arrangerat särskilt i syfte just att få tillfälle att överlämna vänboken, och presenterade boken för en rörd och mycket överraskad Anne Ramberg.

Vanbok_3134.jpg
Till Anne Rambergs förvåning visade sig Stefan Lindskogs seminarieföreläsning utgå från en vänbok till henne själv. Foto: Tom Knutson

Därefter höll Stefan Lindskog en både underhållande och lärd framställning om advokaten som central aktör i rättsstaten utifrån sina egna erfarenheter under yrkeslivet som advokat och justitieråd – med olika utgångspunkter hämtade i de ämnesmässigt mångskiftande artiklarna i den nya vänboken.

 

Vanbok_3141.jpg
Stefan Lindskog berättade om sitt yrkesliv på ett underhållande sätt som synbart uppskattades av auditoriet. Foto: Tom Knutson

Vänboken till Anne Ramberg innehåller 45 bidrag med stor bredd i omfång och innehåll skrivna av vänner, kolleger och andra som har kommit i kontakt med Anne Ramberg under hennes tid som generalsekreterare för Advokatsamfundet.

Vanbok_3137.jpg
Många av de författare som medverkar med bidrag i vänboken var på plats vid seminariet. Foto: Tom Knutson

Redaktionskommittén för vänboken har bestått av Advokatsamfundets och Högsta domstolens f.d. ordförande justitierådet Stefan Lindskog, Advokatsamfundets f.d. ordförande advokat Tomas Nilsson, Advokatsamfundets nuvarande ordförande advokat Christer Danielsson och Advokatsamfundets chefsjurist advokat Maria Billing. Magnus Andersson på Advokatsamfundets kansli har biträtt redaktionskommittén som sekreterare.

Vanbok_3142.jpg
Redaktionskommittén: Tomas Nilsson, Maria Billing, Christer Danielsson och Stefan Lindskog, som håller i ett exemplar av vänboken i halvfranskt band att överräcka till Anne Ramberg. Foto: Tom Knutson

Vanbok_3146.jpg
Stefan Lindskog förklarade att han lärde känna Anne Ramberg när han valdes in som ledamot i Advokatsamfundets styrelse år 2001. Foto: Tom Knutson

Vanbok_3866.jpg
Vänboken till Anne Ramberg är utgiven av Jure förlag.